Květen 22, Slavnost Nejsvětější Trojice, Lhota u Olešnice.