Slavnostní uvedení nového generálního vikáře brněnské diecéze biskupa Mons. Pavla Konzbula a nového kanovníka P. Jaroslava Čupra - Další foto

Kategorie pro vyhledávání - galerie: