Říjen 12-14, Ministrantská víkendovka, Čučice

 • Stavba
 • Jméno
 • Typ snímku Lidé
 • Počet - Malá skupina
 • Brněnská
 • Sakrální a liturgické předměty
 • J-N
 • Věk - Mládež
 • Fara
 • Kříž
 • T-Z
 • Dveře
 • Jančařík Zdeněk, SDB
 • Vlach Václav
 • Farní zahrada
 • Ministranti
 • ČR