duben 19, Utreňa a sv. liturgie, katedrála sv. Klimenta, Praha

  • Praha
  • Česká republika
  • Praha
  • Horníková Lucie
  • F-I
  • Apoštolský Exarchát Řeckokatolické církve
  • # Postní a velikonoční doba
  • Doba velikonoční