duben 19, Utreňa a sv. liturgie, katedrála sv. Klimenta, Praha

Kategorie pro vyhledávání - galerie: