Říjen 28, Putování relikvie sv. Vincence de Paul, Olomouc