červenec 16, Příměstský farní tábor pro mladší děti, Farnost Místek