červenec 04, sv. Cyril a Metoděj s námi, Noční mše svatá se svátostným požehnáním, Velehrad

Další fotografie