září 20, První sv. přijímání, farnost u Nejsvětější Trojice, Praha

Kategorie pro vyhledávání - galerie:

Další fotografie