• Stavba zasvěcena
 • Praha
 • Česká republika
 • Praha
 • Horníková Lucie
 • F-I
 • Apoštolský Exarchát Řeckokatolické církve
 • Eucharistie (První svaté přijímání)
 • sv. Klimenta
 • # Svátosti
 • sv. Kliment
 • Východní liturgie

Výskyt v galeriích: