• Pražská
  • Česká republika
  • Praha
  • Bohoslužba
  • F-I
  • Mše svatá
  • ČR
  • Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  • Hunal Jakub

Výskyt v galeriích: