• Typ snímku Lidé
  • Počet - Malá skupina
  • Počet - Velká skupina
  • Věk - Mládež
  • CSA - Celostátní setkání animátorů

Výskyt v galeriích: