• Kadidlo
  • Horníková Lucie
  • Okuřování / kadidlo
  • Sakrální a liturgické předměty
  • Liturgické
  • F-I
  • Mše svatá
  • Seslání Ducha svatého

Výskyt v galeriích: