• Funkce
 • Pražská
 • Praha
 • Církevní
 • Česká republika
 • Praha
 • Horníková Lucie
 • Řeholnice/Jeptiška
 • F-I
 • Řeholní sliby
 • ČR
 • řádová sestra

Výskyt v galeriích: