Často kladené dotazy

Rád bych se k Vám připojil jako fotograf, ale jsem jen amatér a obávám se, že moje fotografické schopnosti nejsou dostatečné.

Jednou z výhod, které projekt Člověk a víra fotografům přináší, je právě viditelné zlepšování vlastních fotografických schopností. Většina našich fotografů jsou amatéři. Podstatné je, aby byli ochotni učit se od ostatních. Úroveň fotografa se po vstupu do projektu téměř bez výjimky velmi zvýší. Zájemci o účast na počátku procházejí odborným workshopem, vedeným nejlepšími fotografy projektu. Projekt dále používá předpublikační schvalovací systém, v němž fotograf dlouhodobě získává konkrétní zpětnou vazbu k odevzdaným fotografiím od některého z pokročilých fotografů. A nakonec - projekt v současné době funguje jako živá fotografická komunita na sociálních sítích.

Rád bych se k Vám připojil jako fotograf, ale obávám se, že nemám dostatečné technické vybavení.

Jedinou podmínkou fotografického působení v projektu Člověk a víra je vlastnictví (nebo možnost využití) digitální zrcadlovky nebo bezzrcadlovky, které mají crop faktor maximálně 2, případně aparáty s APS-C snímačem. Tuto podmínku bohužel nelze nijak obejít, protože běžné kompaktní fotoaparáty nezajistí požadovanou kvalitu obrazu. Někteří naši fotografové však používají s digitální zrcadlovkou pouze základní řady méně světelných objektivů, a přesto jsou schopni dosáhnout velmi dobrých (= dostačujících) výsledků. Fotografové ČaV, kteří mění nebo rozšiřují svou technickou výbavu, mají v rámci fotografické komunity projektu možnost poptat nebo nabídnout použitou techniku nebo zapůjčit si vybavení, které nepotřebují pravidelně (např. vysílačky, kalibrační sondy apod.).

Autorská práva k fotografiím, které pořídím v rámci projektu, získává podle Vašich dokumentů spolek Člověk a víra. Znamená to, že se svými fotografiemi potom nemohu nakládat?

K určitému omezení dispozičního práva dochází, ale převod uživatelských práv k fotografiím na spolek Člověk a víra není veden primárně snahou omezit fotografovu možnost nakládat s vlastními fotografiemi. Hlavním cílem tohoto omezení je zamezení distribuce nepovedených fotografií, které mají technické nebo zásadní kompoziční vady. Smyslem je také zajistit, aby fotografie zhotovené v rámci projektu Člověk a víra trvale sloužily účelu, pro který byly pořízeny a zaručit, že nebudou zneužity. Projekt zajišťuje fotografovi přístup mj. na nadstandardní akce, které nejsou veřejnosti jinak dostupné nebo do míst, kam ostatní fotografové nesmějí (např. presbytář katedrály). Tuto určitou exkluzivitu získává projekt díky tomu, že s konkrétními církevními subjekty pracuje dlouhodobě na základě vzájemné důvěry a dojednaných pravidel. Uživatelská práva k fotografiím proto spolku zůstávají i v případě, kdy některý fotograf projekt opustí. V praxi nedochází ke sporům ohledně využití fotografií už z toho důvodu, že snímky jsou komukoliv dostupné zdarma nebo (při vysokém rozlišení) za velmi nízké ceny.

Rád/a bych získal/a konkrétní fotografii z Vaší databáze. Jak ji mohu najít a získat?

Vyhledat fotografii lze dvojím způsobem. První způsob: do vyhledávače zadáte webovou adresu databáze fotografií Člověk a víra http://galerie.clovekavira.cz/galerie. V pravém horním rohu obrazovky (pod logem) kliknete na tlačítko Vyhledávání fotografií a objeví se tabulka, ve které můžete vybrat fotografii podle přednastavených kategorií (žlutý trojúhelníček otevírá nabídku každé kategorie, výběr položky se provádí zaškrtnutím příslušného bílého čtvercového políčka). Vybrané kategorie potvrďte vpravo dole kliknutím na tlačítko Zobrazit. Tímto způsobem se vyhledávají zejména fotografie tematické. Pokud hledáte fotografie z určité konkrétní akce v konkrétním místě, můžete zvolit také druhý způsob vyhledávání: do vyhledávače opět zadáte webovou adresu databáze fotografií Člověk a víra http://galerie.clovekavira.cz/galerie. Ve sloupci vlevo (pod logem a tlačítkem Vyhledávání fotografií) vyberte postupným rozklikáváním požadovanou akci – převážná část fotografií je umístěna v adresáři Katolická církev, kde lze postupně vybrat diecézi, rok a měsíc konání akce. Rozklikávání lze provést kliknutím na název v levém sloupci nebo na příslušný obrázek ve střední části obrazovky. Fotogalerii každé akce lze otevřít a prohlížet, případně objednat jednotlivé fotografie nebo celé album v našem objednávkovém systému (funguje stejně jako běžný e-shop). Řada galerií obsahuje podgalerii, v níž jsou umístěny dokumentární fotografie pro účastníky akce a fotografie, které se nevešly do hlavního souboru. Na základě objednávky (v případě placených objednávek po uhrazení) Vám bude v určitém časovém odstupu zaslán odkaz ke stažení objednaných fotografií. Upozornění: V případně hromadných akcí, ze kterých jsou pořizovány individuální fotografie (např. biřmování většího počtu biřmovanců), mohou být některé fotografie s ohledem na časovou náročnost postprocesingu do podgalerie přidány až s časovým odstupem několika dnů.

Rád/a bych použil/a fotografii z Vaší databáze. Za jakých podmínek ji mohu použít?

Fotografie projektu Člověk a víra lze využít k publikaci a dalším účelům. Podmínkou zveřejnění je uvedení jména autora a názvu projektu. Publikovat lze jak v tištěných médiích, tak v digitální podobě na webových stránkách či sociálních sítích.

Kolik stojí Vaše fotografie?

Pro církevní zákazníky a pro soukromé či nekomerční využití jsou fotografie projektu Člověk a víra poskytovány vždy zdarma. Zpoplatněno je pouze využití v komerčních médiích. Zástupce komerčních médií, která chtějí využít či dlouhodobě využívat databázi Člověk a víra, žádáme, aby nás kontaktovali a dojednali konkrétní podmínky spolupráce.

Kdo se může stát církevním zákazníkem?

Církevním zákazníkem se může stát představitel církve, církevní složka nebo církví zřizovaná instituce, např. farnost, biskupství, křesťanské periodikum či vydavatelství, řeholní řád, klášter, křesťanský spolek, křesťanská škola, nezisková organizace apod. Registrovat se jako církevní zákazník se lze na webu www.clovekavira.cz v sekci Registrace, kde po vyplnění formuláře je třeba pokračovat kliknutím na žluté tlačítko Žádost o církevní smluvní registraci a vyplnit požadované údaje. Církevní registrace je schvalována představiteli projektu Člověk a víra.

Chci pozvat na akci fotografa z projektu Člověk a víra. Jak to funguje?

Na webu projektu http://www.clovekavira.cz stiskněte tlačítko Potřebuji nafotit (zhruba uprostřed stránky), abyste otevřeli webový formulář objednávky (nebo použijte přímý odkaz zde: http://clovekavira.cz/potrebuji-nafotit/). Ve formuláři vyplňte požadované údaje o akci (datum, čas, kostel, adresu konání) a nezapomeňte na kontaktní údaje pořadatele. Vyplněný formulář odešlete stisknutím žlutého tlačítka Odeslat. Formulář bude automaticky odeslán na společnou e-mailovou adresu projektu, kde bude dále zpracován.

Jak zjistím, jestli na určitou akci dorazí fotograf projektu Člověka víra?

Na webu projektu http://www.clovekavira.cz stiskněte tlačítko Kde budeme fotit (uprostřed horní lišty), abyste otevřeli aktualizovaný seznam akcí pokrytých našimi fotografy (nebo použijte přímý odkaz zde: http://clovekavira.cz/kde-budeme-fotit/). Všechny akce, které jsou zde uvedeny, budou dokumentovány podle svého významu jedním nebo více fotografy projektu Člověk a víra. Akce v seznamu lze třídit zadáním diecéze v pravém horním rohu seznamu (nad tlačítkem Fotografové).

Chci dlouhodobě spolupracovat s místním fotografem projektu Člověk a víra. Jak zjistím, kdo z fotografů působí v blízkosti mého regionu?

Na webu projektu http://www.clovekavira.cz stiskněte tlačítko Kontakt (vpravo na horní liště), nebo použijte přímý odkaz zde: http://clovekavira.cz/kontakt/. Ve spodní části strany, která se otevře, je uvedena mapa s vyznačením aktivních fotografů projektu Člověk a víra. Upozornění: Adresy uvedené u jmen fotografů jsou z důvodu ochrany soukromí adresami jejich farních kostelů nebo jiných veřejných míst. Nejedná se o privátní poštovní adresy.

Chci finančně podpořit projekt Člověk a víra. Jak to mohu udělat?

Přestože naši fotografové pracují zdarma na principu dobrovolnictví, projekt může existovat jedině díky vícezdrojovému financování, na němž se vedle biskupské konference a větších sponzorů může podílet každý, kdo práci projektu oceňuje a považuje za smysluplnou. Prostředky, které jsou získány z darů, slouží zejména k rozšiřování, správě a údržbě našeho elektronického úložiště, k pokrytí nákladů na realizaci výstav a dalších nákladů převážně technické povahy. Číslo účtu, na který lze zaslat finanční dar, je: 707938/5500. Potvrzení o výši daru pro daňové účely vystavíme na požádání (clovekavira@gmail.com).