červen 26, Pouť kněží a jejich pomocníků z farností děkanátu, Uherské Hradiště, Další fotografie

  • Pouť
  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Uherské Hradiště
  • Ingr František
  • F-I
  • ČR