duben 18, Večerňa s liturgií sv. Basila velikého, katedrála sv. Klimenta, Praha

  • Horníková Lucie
  • Velikonoční triduum
  • F-I
  • Apoštolský Exarchát Řeckokatolické církve
  • # Postní a velikonoční doba
  • Doba velikonoční