září 09, Ekumenická bohoslužba smíření-věznice, UH

Další fotografie