19. 6. 2022: Těla a Krve Páně, Most - další foto

  • Česká republika
  • Litoměřická
  • Ústecký
  • O-Š
  • Synek Petr
  • Těla a Krve Páně (Boží tělo)
  • Most
  • ČR - diecéze