květen 17, Odlévání svatostánku, Velehrad, Další fotografie

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Ingr František
  • F-I
  • Velehrad
  • ČR