Březen 13, Dětská mše při výročí posvěcení kostela, Brno-Tomáš