listopad 01, Relikvie sv. Vincenta de Paul, Kroměříž

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Ingr František
  • F-I
  • Kroměříž
  • sv. Vincenc z Paula
  • ČR
  • Uctívání ostatků