červen 23, Slavnost Těla a Krve Páně, Polná

 • Funkce
 • Typ snímku Lidé
 • Homílie (kázání)
 • Kadidlo
 • Monstrance
 • Civilní/Jiná
 • Česká republika
 • Vysočina
 • Schola, sbor
 • Sakrální a liturgické předměty
 • Proměňování
 • Liturgické
 • J-N
 • Družička
 • Podávání přijímání
 • Těla a Krve Páně (Boží tělo)
 • Muzikant
 • Sbor pěvecký
 • Varhaník
 • Ministranti
 • Polná
 • Mutl Josef