21. 5. 2023: Žehnání nových varhan a udílení svátosti biřmování, KKS Praha

Kategorie pro vyhledávání - galerie:

Další fotografie