Květen 26, Farnosti bez hranic, Kunštát, dopoledne