Červenec 05, Dny lidí dobré vůle, Mše svatá byzantsko - slovanského ritu, Velehrad

  • O-Š
  • Štecher Martin