červen 9, Seslání Ducha Svatého a biřmování, katedrála Ostrava

  • Ostravsko-Opavská
  • Ostrava
  • Poruba Zdeněk
  • Moravskoslezský
  • Česká republika
  • O-Š
  • Biřmování
  • # Svátosti
  • Seslání Ducha svatého
  • ČR