květen 10, Pohřeb P. Stanislawa Jochymka, Karviná - Fryštát