květen 24, Noc kostelů, sv. Tomáš + Pražské Jezulátko, Praha 1