květen 12, Biřmování Lhotka, Další foto

  • Pražská
  • Česká republika
  • Praha
  • Horníková Lucie
  • F-I
  • Biřmování
  • # Svátosti
  • ČR