červen 14, První sv. přijímání, katedrála sv. Klimenta, Praha

Kategorie pro vyhledávání - galerie: