Květen 31, Slavnost Seslání Ducha svatého, Brno-Lesná