Červen 16, Slavnost Nejsvětější Trojice - Hody, Žatčany

  • Česká republika
  • Brněnská
  • Jihomoravský
  • O-Š
  • Hody (Posvícení, Krmáš)
  • Žatčany
  • Nejsvětější Trojice
  • Pospíšil Stanislav jr.
  • ČR