září 29, Hodová mše svatá, Staré Město, Další foto