24. 4. 2022: Pascha - utreňa a sv. liturgie s žehnáním pokrmů, kostel sv. Mikuláše, Další foto

Kategorie pro vyhledávání - galerie: