Červenec 05, Poutní mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Crhov