červenec 04, sv. Cyril a Metoděj s námi, Modlitba za vlast a prapory, Velehrad

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Ingr František
  • F-I
  • Velehrad
  • ČR