červen 09, První sv. přijímání dětí, katedrála sv. Klimenta, Praha

  • Praha
  • Česká republika
  • Praha
  • Horníková Lucie
  • F-I
  • Apoštolský Exarchát Řeckokatolické církve
  • Eucharistie (První svaté přijímání)
  • # Svátosti

Další fotografie