Červen 22, Dětská mše svatá Olešnice

  • Jméno
  • Česká republika
  • Jihomoravský
  • O-Š
  • O-Š
  • Olešnice
  • Šíma Tomáš
  • Dětská bohoslužba
  • Šašinka Jan