Květen 29, První sv. přijímání + Slavnost Těla a Krve Páně. Olešnice

  • Těla a Krve Páně (Boží tělo)

Další fotografie